top of page

Ikke bortkastet i det hele tatt!


Folkets Stemme lover velgerne og innbyggerne i Indre Østfold kommune at vi skal være der for dere både før og etter valget, og jobbe på samme måte som Frank Finstad har gjort under inneværende periode for å bedre forholdene i eldreomsorgen, for rusomsorg og psykisk helse, for barn og unge samt andre utsatte grupper.


Byråkratiet og ledernivåene skal effektiviseres og pengene skal brukes på tjenester til innbyggernes beste.


De som har påstått at en stemme til Folkets Stemme har vært en bortkastes stemme kan ikke hatt mer feil:


I to år kjempet vi en kamp mot kommunen da det gjaldt svært høye kommunale avgifter og vi ba om at de som hadde fått stipulert for høye avgifter måtte få penger tilbake. Dette kravet ble i begynnelsen nærmest latterliggjort, men etter et par år ble det fattet vedtak i kommunestyret om dette. Folkets Stemme mente også at de kommunale gebyrene var langt over selvkost, noe som ble sterkt tilbakevist av både politikere og administrasjon, men etter et par år gikk direktør Brandsrud ut i avisen og bekreftet at kommunen hadde tatt alt for høye gebyrer. Disse ble da redusert.


Vi fikk flyttet tilbake sykehjemsplassene som kommunen først flyttet fra Trøgstadheimen til Edwin Ruud, men etter at vi tok saken opp som interpellasjon i kommunestyret gikk det noen måneder og så ble plassene flyttet tilbake til Trøgstad igjen.


Etter sterkt påtrykk fra Folkets Stemme ble det en ordning for fastlegekontorene i Trøgstad


Indre Østfold kommune hadde bestemt seg for å si opp avtalen med Gammel Teknisk Forening på Trøgstad fort, men etter et kompromissforslag i kommunestyret ble det enstemmig bestemt at kommunen skulle finne en løsning for foreningen.


I tre år har Folkets Stemme nærmest kjempet en håpløs kamp om å få åpnet de 8 tomme plassene på Løkentunet, men noen få uker før valget kom nyheten om at rommene blir åpnet fra 1.1.2024.


Omtrent samtidig kom vedtaket i samfunnsutvalget om at sandhåndballbanen som var lagt på grusbanen i Askim, hvor den har ødelagt for skøyteisen til barn og ungdom om vinteren skulle flyttes. Dette har Folkets Stemme fremmet forslag om og tatt opp hele fire ganger i kommunestyret.


For noen uker siden tok Folkets Stemme opp saken til en 57 år gammel person som i mange uker lå i senga i sin omsorgsbolig uten å bli tatt opp for å komme på do eller å bli dusjet eller lignende. Det eneste tilbudet vedkommende fikk var en plass blant de gamle på Løkentunet. Saken ble delt 230 ganger på Facebook og vi har aldri opplevd noe lignende og i den saken fikk vi hjelp fra varaordfører Kathrine Hestø Hansen og til slutt ble personen og vi hørt.


Folkets Stemme var den eneste representanten som stemte i mot å flytte helsestasjonen fra Askim, men vi lover å flytte den tilbake igjen med en gang hvis vi får noe å si etter valget. Både Tomter og Trøgstad bør også ha en helsestasjon.


Til sist, Folkets Stemme vil være folkets tjenere og ikke folkets herrer. Derfor ønsker vi fortsatt at det er innbyggerne som skal bestemme om vi fortsatt skal ha storkommune eller ikke. Dette var noe innbyggerne ikke fikk mulighet til for fire år siden.


Det kunne vært skrevet mye mer, men vi stopper her, og bare avslutter med å minne velgerne om at uansett hvor mange medlemmer Folkets Stemme får inn i kommunestyret etter valget, vil vi være der for de som trenger oss, men desto flere vi blir, jo sterkere blir vi også. Stem på Folkets Stemme, vi vil være der for deg og dere.


Takk for støtten i perioden som har vært, og godt valg!


Frank Finstad

Folkets Stemme


73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page