top of page

Folkets Stemme er ikke et parti, men ei liste som stiller til kommunevalget for deg som innbygger i Indre Østfold kommune.

Det gjør vi for første gang ved dette valget, men vi har hatt en representant i kommunestyre i 3 år etter at Frank Finstad ble kastet ut av Høyre.

 

Både Frank og Folkets Stemme har hatt og har noen mål som vi mener vi skal kunne klare å gjøre noe med i kommende 4 års periode hvis du som velger og noen av dere gir oss tillit.

En tillit det ikke bør være vanskelig å gi oss, når man ser hva de andre partiene har gjort i løpet av de fire åra som har vært nå, og hva de respektive partiene har gjort på Stortinget og gjør på Stortinget.

Alle andre partiene har hatt sin sjanse til å gjøre noe, men de har hele tiden kun vist at det de lover rett før valgene er valgflesk.

 

Folkets Stemme er den eneste politiske organisasjonen som konsekvent har kommet med forslag i budsjettsammenheng og fordeling av overskuddene, hvor vi har ønsket å gi økte midler som monner til de gruppene i kommunen som virkelig trenger det.

Nedenfor kommer noen prioriterte punkter som vi vil gjennomføre hvis vi får innflytelse etter valget i september:

 

- Satse langt mer på eldreomsorgen enn hva som blir gjort i dag. Det trengs flere hender, ikke færre. Det må bygges  både flere        omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 Teknologi skal være et hjelpemiddel og ikke en erstatning for "hender".

 Folkets Stemme vil ta i bruk ledige rom på både Løkentunet og andre sykehjem i kommunen.

 

- Psykiatri- og rusomsorgen i kommunen er på knærne.

 Her vil Folkets Stemme at innbyggerne skal merke en vesentlig forskjell. Det må et stort løft til

 

- Det skal være helsestasjon i Askim igjen innen nyttår.

 Det bør være helsestasjonstjenester i både Mysen, Spydeberg, Askim samt Trøgstad og Tomter.

 

- Støttekontaktordningen som er en stor ressurs for både gamle, syke med alvorlig sykdommer og lidelser må og skal rustes opp.   Folkets Stemme har med kun vår stemme foreslått å gi støttekontaktene levelige vilkår. De får ikke dekket kjøreutgiftene sine og har   svært dårlig betalt. Dette vil vi omgående gjøre noe med.

 

- Folkets Stemme vil alltid ha barn og unge i fokus, satse på innhold i skoler og barnehager.

 

Vi vil ha folkeavstemming for å ta stilling til storkommune eller ikke.

Dette for at innbyggerne i Indre Østfold kommune aldri har fått sagt sin mening om storkommune eller ikke.

Folkets Stemme er folkets representanter og mener at vi har plikt til å høre folkets mening i denne saken.

 

Folkets Stemme lover innbyggerne en sak til slutt. 

For å få gjennomført løftene ovenfor trengs det midler, men de finnes, ikke bare tidligere overskudd, men det er mange millioner å hente årlig ved å kutte og rydde opp i et byråkrati og et ledelseshysteri som savner historie.

Det er en påstand som vi står for og som vi ønsker å gjøre noe med.

Disse midlene vil vi bruke til de utsatte gruppene i samfunnet.

Det er ikke snakk om å si opp folk.

Det slutter ganske mange mennesker av seg selv hvert år, mange går av ved pensjon, andre finner seg jobber i andre kommuner og noen flytter, men her i kommunen har tradisjonen vært å opprette nye stillinger i stedet for å spare inn stillinger.

Det må det bli satt en stopper for.

 

Vi ønsker alle et godt valg og håper at du/dere denne gangen vil gi stemmen til Folkets Stemme.

Hva har du egentlig å tape på det? 

 

Frank Finstad

Folkets Stemme

bottom of page