top of page

OM FOLKETS STEMME

Folkets Stemme ble startet 01.01.2021 under navnet Politisk uavhengig gruppe.

Den 17.02.2021 ble det første medlemsmøtet holdt, og gruppas første styre valgt: Leder: Frank Finstad, 1. nestleder: Kristin van Bruggen, 2. nestleder: Per Arvid Saug, kasserer: Elisabeth Flatla, styremedlem: Mette Mysliwski og varamedlem Ole Johnny Nilsen.

Foreningen ble formelt stiftet som Folkets Stemme under årsmøtet 2021.

Folkets Stemme med ca. 1150 medlemmer inkludert de som er med i Facebookgruppa og andre, skal stille liste ved kommunevalget i 2023.

Foreningen har ca. 400 betalende medlemmer.

Vi har som mål å komme inn i kommunestyret med flere representanter og dermed gjøre en forskjell fra det allerede etablerte politiske apparatet.

Folkets Stemme skal være der for deg som innbygger!

Får Folkets Stemme innflytelse etter kommunevalget 2023 vil innbyggerne bli hørt i synet på om Indre Østfold kommune skal fortsette som en storkommune eller ikke.

Folkets Stemme vil ha en langt større satsing på eldreomsorg og andre svake grupper.

Vi sier nei til eiendomsskatt og økte kommunale avgifter! En forutsetning for at vi skal få gjennomført valgløftene, er at dere gir oss tillitt.

I snart fire år har Folkets Stemmes representant i kommunestyret vært stort sett alene om å konsekvent gjøre ord til handling, noe velgerne har mulighet til å gjøre noe med under valget til høsten.

Vi vil ha folkeavstemming angående kommunesammenslåingen i Indre Østfold kommune.

Stem på Folkets Stemme for din stemme kan bli avgjørende i kampen for eldreomsorg, andre vanskeligstilte grupper, lavere avgifter, gebyrer og ikke minst, i å gi makten tilbake til kommunestyret, noe som i seg selv er viktig for lokaldemokratiet. Du kan også bli medlem av Folkets Stemme.

bottom of page