top of page

Folkets Stemme viktigere enn noen sinne

Uttellinga etter kommunevalget har vært veldig oppløftende for Folkets Stemme. Både Frank Finstad og Tore Kjeserud ble valgt inn i kommunestyret. Vi ble det femte største parti i kommunestyret og var ganske nærme i å få inn vår tredje representant, Mette Mysliwski fra Spydeberg.


I tillegg fikk Frank Finstad plass i formannskapet, mens Kjell Harry Olausen fra Mysen kom inn i plan- og bygningsutvalget. Mette Mysliwski fikk plass i eldrerådet.


Etter at valgresultatet var et faktum 11. september var det flere ledende partier som raskt var ute og fortalte at Frank Finstad og Folkets Stemme skulle isoleres. Det vi har skrevet ovenfor og saker som er vedtatt til nå etter valget viser at Folkets Stemme har fått større gjennomslag på de månedene som har gått, enn vi hadde under hele den forrige perioden på fire år.


Noen eksempler på hva vi har fått gjennomslag for etter valget:


  1. Den etter hvert så berømte avdelingen på Løkentunet med 8 plasser har etter flere års kamp blitt åpnet.

  2. Folkets Stemme jobbet lenge "som kjerringa mot strømmen" da det gjaldt å få flyttet den sandhåndballbanen som ble lagt på barnas skøyteområde, grusbanen i Askim, men til slutt ble det et enstemmig vedtak og nå brukes den som bare det. På fredag var de skøytedisco der med langt over tusen mennesker.

  3. For første gang på fire år ble det behandlet verbalforslag fra opposisjonen i budsjettbehandlingen, og det var ett av disse som fikk flertall og det var forslaget til Folkets Stemme om å prioritere Mysen ungdomsskole når det gjelder vedlikehold dette året. Skolen har forfalt mye og den må settes i stand, noe som skulle vært gjort for lenge siden.

  4. Den nye kommunedirektøren har selv bestemt at organisasjonen skal gjennomgås og at lederstrukturen skal ses på. Dette er noe Folkets Stemme har ment i flere år. Vi mener sågar at kommunen bør redusere ledernivåer og kutte i lederstillinger, for det er opplagt at byråkratiet har tatt overhånd.


Dette er noen eksempler og vi kan love at vi vil stå på gjennom hele perioden og håper på et enda bedre resultat ved neste valg slik at vi kan få gjennomført ennå mer for innbyggerne og de som trenger det mest i kommunen.


Frank Finstad

Folkets Stemme


60 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page