top of page

Det verste jeg har sett som politiker på 25 år

For en stund siden hadde Folkets Stemme en interpellasjon i kommunestyret som gjaldt Fellesskapet i Askim. På kommunens og Fellesskapets egen side på nettet står det bla. at Fellesskapet er et lavterskeltilbud for voksne mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.


Årsaken til interpellasjonen var et par enslige leserinnlegg fra en bruker som ba pent om at kommunen ikke måtte røre tilbudet deres. I interpellasjonen ba vi kun om at at Fellesskapet skulle få opprettholde det de hadde hatt. Det var en åpningstid fra 9-14, i stedet for 10-14, slik de nå har fått. De har mistet frokosten, noe som var ganske viktig for flere brukere.


I debatten som fulgte etter interpellasjonen kom det støtte til Fellesskapet fra varaordfører Kathrine Hestø Hansen, Senterpartiets Sidsel Sørlie og Høyres Thor Hals. Det var helt tydelig at det var et klart flertall i kommunestyresalen for å opprettholde et fullverdig tiltak for Fellesskapet. Selv kommunedirektøren mente at det måtte gå an å finne en løsning slik at Fellesskapet igjen kunne åpnes kl. 9. Varaordføreren foreslo at brukerne selv kunne være med å lage frokosten. Ansvarlig seksjonsleder var den eneste som ikke så for seg noen løsning, men tok med seg saken tilbake.


Da det gikk noen uker og ingen ting skjedde og den samme brukeren skreiv et nytt leserbrev, tok vi saken opp igjen i kommunestyret. Denne gangen som et spørsmål til ordføreren. Svaret viste at helseadministrasjonen ikke hadde tenkt å gjøre noen endringer og at det ble påstått at det kun var noen få brukere som ønsket frokosten tilbake, noe også seksjonslederen hevdet da saken var oppe som interpellasjon.


Vi lot brukerne i Fellesskapet få lese svaret fra kommunen og de var ganske sjokkerte og jeg ble invitert opp på Fellesskapet 14. februar kl. 10. Mitt møte der oppe kom visst overraskende både på mange brukere og i hvert fall på de ansatte. Brukerne ble glade og vi hadde en halvtimes samtale. Det var omtrent 20 personer der, men det var ikke vanskelig å se at de ansatte ikke var særlig fornøyd med at jeg var der. På spørsmål om hvor mange av de som var der som ønsket frokosten tilbake og åpningstid fra kl. 9 i stedet for 10, svarte alle at de ønsket det. Alle var både lei seg og skuffet over at kommunen hadde redusert tilbudet deres. Dessuten forstod de ikke hvorfor tilbudet måtte reduseres så lenge de måtte betale både for lunsj og frokost. Dette var informasjon som vi i kommunestyret ikke fikk da saken var oppe. På spørsmål fra meg om brukerne selv kunne være med å hjelpe til med frokosten, svarte de at det hadde de allerede tilbudt, men hadde fått, nei fra kommunen. Det vil si at forslaget fra varaordføreren var allerede avslått av de som styrer ved Fellesskapet.


Vi fant ut sammen at den beste måten å forsøke å løse denne saken på var å reise en innbyggersak til kommunestyret. For å få til det må det til 300 signaturer, noe vi var ganske overbevist om ikke burde bli særlig vanskelig å få til. Mens vi snakket la jeg merke til at de som jobbet der fulgte godt med. Etter en halv time takket brukerne ved Fellesskapet for at jeg hadde kommet og besøkt dem og de var svært glade for å ha blitt lyttet til. jeg sa jeg skulle hjelpe dem med å formulere en innbyggersak.


Dagen etter fikk jeg vite at med det samme jeg hadde gått, trommet ledelsen ved Fellesskapet sammen til et møte med brukerne. Brukerne ble bla. kritisert for å ta med politikere opp på Fellesskapet uten at ledelsen visste om det. Det ble mye uro og det ble visstnok innført straffetiltak mot brukerne. Heretter skal brukerne deles opp i grupper. De får ikke lenger være sammen som en stor gruppe. Akkurat det samme fikk jeg høre av en annen bruker litt seinere samme dag.


Som jeg skriver i overskriften min, så er dette noe av det verste jeg har opplevd som politiker. Tenk å behandle de aller svakeste i samfunnet på denne måten. Mennesker med rusproblemer og/eller med psykiske lidelser. Jeg har snakket med flere politikere etter at jeg var på besøk ved Fellesskapet og er det noe jeg er trygg på så er det at det blir tverrpolitisk flertall for å ordne opp i dette. Slik kan vi ikke være kjent med å ha det, ærlig talt!


Frank Finstad

Folkets Stemme324 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page